AMORIA STARS

Zonne-energie

Om zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn, willen we een zonnepark aanleggen in Linya, op voldoende afstand van de huizen en voorzieningen. Daarnaast willen we een deel van de parkeerplaatsen voorzien van zonnepanelen.

In onze blauwe zone: geen zonnepanelen op de daken van de huizen

We kiezen er bewust voor om geen zonnepanelen op de daken van huizen en voorzieningen te plaatsen. De reden hiervoor is dat de transformatoren een spanning afgeven. Wanneer de transformator zich in het huis bevindt en direct is aangesloten op de elektriciteit van het huis, ontstaat er een elektrisch veld in het huis dat een negatief effect heeft op de gezondheid. Door de panelen en transformatoren op voldoende afstand van de huizen en voorzieningen te plaatsen, wordt deze spanning weggehouden.