AMORIA STARS

Partnerschap of joint venture

De uitvoering van diverse projecten vereist expertise en knowhow. Daarom gaan wij graag partnerschappen en joint ventures aan met partners die dezelfde visie en een vergelijkbaar doel hebben en gespecialiseerd zijn in bepaalde soorten werk.

Zo ontstaat een breed netwerk van samenwerkende partijen waarmee we onze krachten bundelen om de wereld te veranderen en elkaar versterken in onze missie en het werk dat we doen.

Bent u ervan overtuigd dat uw bedrijf precies heeft wat wij nodig hebben? Neem dan contact op.