AMORIA STARS

Investeer in alle projecten: certificaten op aandelen

AMORIA STARS heeft een kapitaal van € 600.000 en een ingebrachte waarde van € 7,5 miljoen. Het bestaat uit 100.000 aandelen. We geven nu stemrechtloze certificaten en NFT's uit voor 44.000 aandelen. Je kunt deze kopen voor €2.000 per stuk. Hiermee neem je deel aan en ontvang je winst uit alle projecten.

Wat zijn aandelencertificaten?

Juridisch gezien geven certificaten van aandelen dezelfde rechten en plichten als traditionele aandelen. Het verschil is dat ze overdraagbaar zijn zonder tussenkomst van een notaris. Dit bespaart tijd en geld.

Waarom investeren in alle projecten? 

AMORIA STARS neemt deel aan alle projecten om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke elementen voor een zelfvoorzienende samenleving daadwerkelijk worden gerealiseerd zoals bedoeld. De projecten hebben verschillende risicoprofielen, verwachte winstpercentages en doorlooptijden. Dit diversifieert ook het risico voor investeerders. 

Hoe werkt het?

Je koopt digitaal het aantal certificaten dat je wilt. Je ontvangt een bevestiging van je aankoop en de bijbehorende certificaten per post (of per post als je dat liever hebt). Eenmaal per jaar is er een certificaathoudersbijeenkomst in Linya (online deelname is mogelijk). Ook ontvang je periodiek een overzicht van de behaalde resultaten en verwachte winsten. 

Presentatie downloaden

Vul het formulier in en we sturen je de presentatie met een overzicht van de projecten, business cases en natuurlijk jouw investeringskans.