Geschiedenis project Linya

Het is een kostbaar project op een gewilde locatie. Linya is een plek waar bewust leven en ondernemerschap de boventoon voeren. Natuurlijk zijn er bepaalde partijen die het graag anders zien en proberen dit tegen te houden. Maar de verandering in de wereld is niet te stoppen, wij zijn niet te stoppen. Revive the power of your nature! (Herleef de kracht van je natuur!) Met als doel: 'Viver (levensgenieter): Aangenaam en verrukkelijk genieten van de overvloed die het leven biedt.

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd en wat hebben we overwonnen? Je leest het per periode in onderstaand overzicht. 

Overzicht fasen

Hoe het allemaal begon | 1994 - 1995

Als kind had ik (Frank) vaak een droom, een visioen. Ik droomde dat ik door de jungle liep en een grote zwarte berg tegenkwam. In de berg was een kleine doorgang. Het was er donker. Ik ging op handen en knieën door de gang, was helemaal geschaafd. Alles was zwart totdat ik in de verte een klein lichtpuntje zag. Ik kroop erheen, klom door de opening en kwam in een paradijselijke vallei.

Een plek waar mensen gezond, gelukkig en prettig met elkaar leven. Omringd door vlinders en bloemen. Grootvaders van 90 die voetballen met hun kleinkinderen. Vrouwen die wandelen met tijgers. Er was geen gevaar, stress of ellende. Alleen geluk, vreugde en vrijheid. Deze droom kwam vaak terug in mijn kindertijd. Naarmate ik ouder werd, vervaagde hij naar de achtergrond.

Jaren later, tijdens een vakantie in Italië, vertelde een medium mij en mijn toenmalige vrouw dat ik een project ging doen in de Pyreneeën om een nieuwe wereld te beginnen. Dit liet ons niet los. We bleven erover praten en afstemmen, en uiteindelijk namen we het besluit om daadwerkelijk op zoek te gaan naar een geschikte locatie, ergens in de Pyreneeën.

We wilden een perceel in de buurt van een meer. We bekeken de kaart van Catalonië en begonnen rond het meer van Sant Ponc. We reden rond en bij zonsondergang zagen we de kerk en de massia van Linya, prachtig verlicht door de laatste zonnestralen. Het had iets magisch. We besloten de volgende ochtend terug te komen om het bij daglicht te zien.

Eenmaal terug waren we net zo enthousiast. Het perceel was groot genoeg voor onze plannen, het uitzicht is fenomenaal en de energie is er heel ontspannen en aangenaam. Ik moest ook meteen weer denken aan mijn droom, visie, uit mijn jeugd. 

We keken omhoog en precies boven ons hoofd zagen we twee strepen in de vorm van een kruis. In die tijd waren er nog niet zoveel vliegtuigstrepen als nu, dus dat was opmerkelijk. Het werd pas echt bijzonder toen het kruis 3 dagen later nog steeds in de lucht hing. Het was voor ons een teken dat Linya de juiste plaats was.

In de vervallen massia van de vallei, troffen we een ouder echtpaar aan. Totaal verwaarloosd en ondervoed. Ze waren zo arm dat ze zichzelf niet konden onderhouden.

De vallei was al meer dan 500 jaar in de familie, en het testament van de familie bepaalde dat het in de familie moest blijven. Dit gecombineerd met alle regels, richtlijnen en procedures in Spanje maakte de aankoop van het gebied tot een ingewikkelde operatie. Via de rechtbank werd toestemming verleend om het te verkopen en werd bepaald welke familieleden welk deel van de aankoopprijs zouden krijgen. De rest werd op een rekening gezet met de afspraak dat het bejaarde echtpaar elke maand een bedrag zou ontvangen om van te leven.

Toen dat allemaal geregeld was, was de grond van ons en konden we beginnen met het uitwerken van de eerste plannen. Onverwacht kwam de rechter met het nieuws dat hij de 20% BTW was vergeten. Omdat het geld van het oudere echtpaar op een rekening stond, was een aanvullende regeling nodig. Wij betaalden de BTW en kregen in ruil daarvoor een nabijgelegen stuk grond als onderpand met koopoptie.

Plannen en vergunningen | 1996 - 2007

Behalve dat het destijds bijzonder vooruitziend was om een dergelijk project te willen ontwikkelen, was het ook ingenieus bedacht. Met woningen en voorzieningen voor permanente bewoners, die het hart van de samenleving vormen, en woningen en voorzieningen voor resortbewoners en bezoekers. Hoewel het samen één geheel vormt, is het zo gepositioneerd dat bezoekers niet het hele resort in hoeven als ze dat niet willen.

Wij hebben een visie voor een betere wereld en een uniek concept dat alle elementen bevat voor een zelfvoorzienende samenleving. Onze blue zone zal de blauwdruk voor het leven worden.

De gebieden voor woningen zijn zo ontworpen dat elk huis wordt omgeven door groen. Door de hoogteverschillen in het gebied hebben bijna alle woningen een prachtig uitzicht op de bergen.

Na het maken van het plan wordt het gepresenteerd aan de bewoners van de gemeente Naves waar Linya deel van uitmaakt. Tijdens de presentatie stellen mensen uit het gebied een aantal vragen. Omdat de burgemeester waarde hecht aan de mening van de bewoners, is er een referendum gehouden. 84% van de bewoners stemde voor het project.

In 1998 verbindt Johan Cruijff zich aan het project. Zijn bijnaam in Spanje is dan El Salvador. We houden een persconferentie in Barcelona waar de pers massaal op afkomt. Het wordt door veel kranten opgepikt, met als mooiste kop: El Salvador ontmoet de messias (Group Mesai'H is de naam van Franks voormalige Belgische bedrijf).

In 1999 brak er brand uit; destijds de grootste brand in de geschiedenis van Catalonië. Dankzij het "wonder van Linya" draait de wind net voordat de brand in Linya aankomt en blijft de site intact.
Meer over het Mirakel van Linya

In 2005 is een dame uit Buenos Aires helemaal weg van het project. Ze koopt 33,3% van de aandelen omdat ze naar Europa wil komen en zich in Spanje wil vestigen. Binnen 6 maanden wordt haar plan echter gewijzigd en verhuist ze terug naar Argentinië om bij haar kinderen te zijn. Ze laat geen contactinformatie achter. Hoewel we jarenlang naar haar hebben gezocht, hebben we haar niet gevonden. Sindsdien hebben we haar niet meer persoonlijk gesproken. Jammer, want daardoor weten we niet hoe het met haar gaat en wat haar wensen zijn. Wel hebben we met haar advocaat gesproken (waarover later meer).

Hoewel de overgrote meerderheid voor het project stemt, de pers lovend is en het gebied een economische impuls kan gebruiken, zal het nog bijna 10 jaar duren voordat de gemeente de vergunningen daadwerkelijk verleent.

Bij een bewuste economie met respect voor mens, natuur en milieu hoort natuurlijk ook de gemeente waarvan zij deel uitmaakt. We hebben de gemeente Naves 525.000 euro betaald als bijdrage aan het project en als stimulans voor de gemeente. Van dit geld is onder andere het sportcomplex in Naves gebouwd.

Eindelijk is alles compleet, met de vergunningen in de hand kunnen we beginnen met de eigenlijke bouw. Denken we, maar er blijkt nog 1 punt op te lossen.

Aanvullende verplichting: eigen watervoorziening | 2007 - 2009

De vergunningen voor het plan waren zo goed als rond toen de gemeente aangaf dat er nog één probleem was, namelijk het vinden van water op ons eigen land.

Waarom? Die zomer was het droog geweest en het water in het aangrenzende meer stond zo laag dat een deel van de kerktoren boven het water uitstak. De nabijgelegen boeren waren bang dat we al het water uit het meer nodig zouden hebben voor Linya. De gemeente wilde hen geruststellen en legde daarom deze extra verplichting op: water zoeken op ons eigen land.

Water vinden op je eigen land. Hoe dan? Wat een afknapper. Aanvankelijk waren we klaar met vechten over vergunningen en wilden we de grond inclusief plan en vergunningen verkopen. In eerste instantie wilden we de grond verkopen inclusief plan en vergunningen. Sterker nog, de koopovereenkomst was al getekend. Maar de partij in kwestie verliet Spanje en betaalde niet. Dus zat er niets anders op dan een pendelaar te zoeken die ons aan water kon helpen.

We hadden afgesproken met een forens op ons kantoor in Barcelona. Deze man verzekerde ons dat hij de beste pendelaar ter wereld was en wilde Linya een paar dagen later ontmoeten. Toen we elkaar op de afgesproken dag in de vallei ontmoetten, feliciteerde de man ons dat we de loterij hadden gewonnen. Hij vertelde ons dat onze vallei het meeste en beste water heeft van alle stukken land in Spanje.

Op de kaart had hij verschillende ondergrondse rivieren getekend en toegevoegd hoe diep ze zijn, hoeveel water er doorheen stroomt en wat de kwaliteit van het water is.

De crisis van 2008 en 2009 was een vreemde periode. 80% van de vastgoedprojecten en bedrijven in de vastgoedsector gingen failliet. En wij? Wij waren aan het boren naar water.

We schakelden een bedrijf in dat gespecialiseerd is in het boren en installeren van waterputten. Met de pendelkaart in de hand wezen we de eerste plaats aan waar het boren zou beginnen. Het hele dorp had zich verzameld en iedereen verklaarde ons voor gek. "Er is hier echt geen water."

Toen de boren de door de shuttle aangegeven diepte bereikten, was er geen water. Nog een paar meter dieper, de man kon zich natuurlijk enigszins vergissen. En ja hoor, na nog een paar meter, spoot het water omhoog. Iedereen juichte, lachte en huilde van geluk.

De pendelaar heeft elke keer gelijk gehad. We hebben nu 8 waterbronnen.

Het verkrijgen van waterexploitatierechten is een formaliteit, maar wel een heel belangrijke. Er moeten regelmatig watermonsters worden genomen en geanalyseerd gedurende een bepaalde periode, waarmee moet worden aangetoond dat de waterkwaliteit constant is en dat het water veilig is om te drinken.

We hebben een exploitatievergunning voor de putten 1 tot en met 6 voor exploitatie en gebruik binnen Linya. We willen de komende periode werken aan de exploitatievergunning voor put 7 en 8.

Aantrekken van samenwerkingspartners en financiers | 2010 - 2011

Om daadwerkelijk met de bouw te beginnen, gaan we een joint venture aan met een aannemer. Hiervoor wordt een apart bedrijf opgericht: Llac de Linya.

Bij de oprichting van Llac de Linya heeft ons bedrijf Blue Green Valley 99% van de aandelen en de bouwer 1%. Geleidelijk aan krijgt de constructeur steeds meer aandelen tot hij na 3 jaar 50% van de aandelen heeft, wat overeenkomt met de investeringen in de loop der tijd.

De overeenkomst is dat:

  • de constructeur bouwt infrastructuur voor 2 miljoen per jaar, zodat hij na 3 jaar 6 miljoen heeft geïnvesteerd.
  • ons bedrijf brengt bij de start een aantal percelen plus de kasteelhoeve ter waarde van 3 miljoen in en brengt na 3 jaar opnieuw percelen ter waarde van 3 miljoen in.

Naast de joint venture worden afspraken gemaakt met een aantal financiers. Zij zouden een aantal aandelen kopen en met dat geld zouden de marketing- en verkoopkosten worden gefinancierd.

Hiermee is alles geregeld en klaar om te beginnen. De vergunningen zijn rond, we hebben de gevraagde waterbronnen, we hebben een partner voor de bouw en financiers waarmee een mondelinge overeenkomst is gesloten.

Misleiding en bedrog wanneer je het meest kwetsbaar bent | 2012 - 2022

Alles was geregeld om met de bouw van de Linya gemeenschap te beginnen. Precies op dat moment krijgt Frank te horen dat zijn toenmalige vrouw ernstig ziek is. Hij haast zich terug naar België om bij zijn vrouw te zijn.

De bij het project betrokken advocaat wilde dat Frank een garantie zou ondertekenen, met de aandelen van Llac de Linya als onderpand. In de hectiek van het moment deed hij dat. De grootste fout ooit, want later bleek dat hij erin was geluisd.

Terwijl de advocaat vooraf zei dat het enkel om een garantie ging, heeft hij deze na ondertekening onmiddellijk te gelde gemaakt. Hij verkocht de garantie (en dus de aandelen en ingebrachte percelen) aan een van de financierders voor een bedrag dat ver onder de marktprijs lag. Al snel bleek dat het hier ging om een samenspanning tussen de advocaat en de betrokken financierder.

Dit was het begin van een juridische strijd die bijna 10 jaar zou duren en ongelooflijk veel verdriet, pijn en ellende zou brengen.

Toen aan het licht kwam dat onze eigen advocaat en een van de financierders ons opzettelijk hadden misleid om de percelen in handen te krijgen, hebben wij onmiddellijk juridische stappen ondernomen en een aanklacht ingediend.

Maar het kwaad was al geschied. De percelen werden ver onder de marktprijs verkocht aan de financier in kwestie. En alsof dat nog niet erg genoeg is, heeft de financier in kwestie de advocaat van de onvindbare Argentijnse dame ervan overtuigd, dat Frank de percelen opzettelijk van de hand heeft gedaan. En dat zij zou moeten procederen om de marktwaarde van de percelen op Frank te verhalen. Een extra steek in de rug.

Er lopen verschillende rechtszaken: tegen de advocaat (die niet veel later overlijdt), tegen de betreffende financier, tegen Frank. Juridische procedures duren eindeloos, ook deze zaak. Ondertussen liggen de vastgoed- en waterprojecten grotendeels stil. Wat niet stil ligt zijn de gemene capriolen van de betrokken partijen, die werkelijk alles proberen om het project vijandig over te nemen. Van brieven aan de gemeente waarin zij verklaren dat zij de eigenaren van het project zijn tot het bang maken van nieuwe potentiële investeerders met laster en smaad.

Dan, na bijna 10 jaar juridische strijd, doet de rechter in 2021 eindelijk uitspraak in 2 zaken:

  • In het proces tegen Frank: de percelen moeten ofwel worden teruggegeven aan de oorspronkelijke onderneming ofwel, indien dat niet mogelijk is, een waarborgsom van 3 miljoen euro, overeenkomstig de waarde van de percelen in kwestie.
  • In de zaak tegen advocaat en financierder: de percelen zijn verduisterd en behoren ons toe. De percelen worden bij het kadaster weer aan ons overgedragen.

Wat een prachtige synchroniciteit: de percelen moeten terug en even later zijn ze terug.
Hoewel we nog verschillende rechtszaken tegen deze partijen hebben lopen, zijn dit de belangrijkste. Wij wachten vol vertrouwen de uitspraken van de andere rechtszaken af.

Hoe dan ook, het recht heeft gezegevierd, de percelen zijn teruggegeven en het project is hervat. 

Doorstart project | 2022 - heden

Door alle verloren jaren waarin we niets konden realiseren, is het goedgekeurde urbanisatieplan nu verouderd. Momenteel is het architectenbureau dit plan aan het bijwerken en moderniseren, zodat het voldoet aan de nieuwste wetten, voorschriften en normen die ons voor ogen staan. Dit plan zal opnieuw ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd.

Bovendien zijn de woonbehoeften de laatste jaren ook veranderd, zodat het plan voor de huizen ook is herzien. Zo zijn er vanwege de 'tiny houses trend' woningen van 60 m2 toegevoegd. De definitieve ontwerpen van de huizen worden binnenkort afgerond.

Meer over de zones en huizen

Destijds waren alle samenwerkingscontracten en financiering rond. Zoveel jaar later moeten we grotendeels vanaf nul beginnen. Een nieuwe start met enkele nieuwe partners.

We werken graag samen met partners die dezelfde visie delen. Die willen bijdragen aan de nieuwe wereld. Die een bewuste economie willen creëren met respect voor mens, natuur en omgeving.

Momenteel zijn we op zoek naar samenwerkingspartners voor:

  • het bottelen en distribueren van het water uit onze bronnen
  • architecten en constructeurs die samen met ons het project kunnen realiseren
  • exploitanten die een hotel, restaurant, schoonheids- en gezondheidscentrum, winkels, enz. willen realiseren.

En alle andere expertise en daadkracht die nodig is om dit prachtige project op deze unieke locatie te realiseren.

Bekijk de investeringskansen

Leef je in de duisternis van angst of in het licht van vertrouwen? 

Licht verdrijft de duisternis; licht overwint de duisternis.

In onszelf, in Linya en in de wereld.