La nostra visió: Reviu el poder de la teva naturalesa

La nostra visió per a un món millor consta de 6 pilars

  1. Reviure: aconseguir una nova vida
  2. El poder de la natura: lloc de promoció de la salut (natura, línies, aigua i muntanyes)
  3. El poder de tu: llibertat, autonomia, utilitzant les pròpies forces
  4. Reviu el teu poder: desenvolupament personal; cos, ment i ànima
  5. Reviu el poder de la teva naturalesa: activació capacitat d'autocuració
  6. La teva naturalesa: tornar a la teva pròpia naturalesa; la teva essència
Zona blava Linya | Valors energètics | Tots els punts d'energia per a una vida feliç, saludable i abundant

Com a resultat: Viver (bon vivant): Gaudiment agradable i deliciós de l'abundància que ofereix la vida.